Koordynacja

Koordynacja święta została przeprowadzona z hali Google Campus, adres: Plac Konesera 10, Warszawa. W ciągu dnia przez Google Campus przeszło ok. 500 osób.  Jedną z atrakcji była Konferencja online, która została zarejestrowana w wydarzeniach Europe Code Week, wspieranych przez Komisję Europejską. O godzinie 8.00 w wyposażonej hali dla 200 osób rozpoczęły się przygotowywania do rozpoczęcia maratonu online. Maraton online, który odbył się w Google Campus Warsaw Całe wydarzenie trwało 12 godzin, a internetowy maraton 10 godzin.

Szkoły

Występowali uczniowie, nauczyciele i studenci z następujących szkół:

 • SP nr 1 im. Kopernika w Mińsku Mazowieckim,
 • SP im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie,
 • SP nr 168 im. Wiktora Gomulickiego,
 • SP nr 300 im. Wandy Rutkiewicz,
 • SP nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego,
 • SP nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”,
 • Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego,
 • Zespol Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,
 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego,
 • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona,
 • British Primary School of Wilanow,
 • Extra Classa – szkoły otwartej dla uczniów w edukacji domowej,

Organizacje

 • Fundacja dla Somalii,
 • Fundacjia Harambi,
 • Fundacja Adulis,
 • Międzynarodowa Szkoła Teatralna ApArt,
 • Akademia Komputerowa Step,
 • Little Master – warsztaty dla dzieci
 • SayHello School,
 • ukraińska szkoła „Materynka” im. D.Pławiczka w Warszawie,
 • Szkoła dwujęzyczna BrainBoost.

Konferencja online

Jedną z atrakcji była Konferencja online, która została zarejestrowana w wydarzeniach Europe Code Week, wspieranych przez Komisję Europejską. O godzinie 8.00 w wyposażonej hali dla 200 osób rozpoczęły się przygotowywania do rozpoczęcia Konferencji. Trwała ona 10 godzin.

PLIK ZE SPRAWOZDANIEM