Konkurs dla dzieci i młodzieży

 „Co dodaje mi skrzydeł – Moja Pasja”

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 „Co dodaje mi skrzydeł – Moja Pasja”

 

2 edycja organizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Plecaka

Organizatorzy

Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag. Pomysłodawcą jest uczennica liceum ogólnokształcącego, inicjatorka Międzynarodowego Ruchu Latających Plecaczków – Kira Sukhoboichenko.

Sponsor

BIC Polska

Cel

Celem konkursu jest pokazanie pasji dzieci z całej Polski, jak się wszyscy różnimy, co lubimy.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być szkoły oraz NGO.

Konkurs jest podzielony na trzy kategorie wiekowe.

I kategoria dla dzieci w wieku szkolnym od I do III klasy szkoły podstawowej oraz dla dzieci, które ukończyły lub ukończą w 2022 roku 6 lat.

Technika i format prac: Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

II kategoria dla dzieci w wieku szkoły podstawowej klasy IV – VI.

Technika i format prac: Prezentacja lub praca plastyczna. Prezentacja zgłoszona do konkursu może zostać zrobiona w dowolnym programie z dowolną ilością slajdów. Powinny być w niej zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).

Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

III kategoria dla młodzieży w klasie VII-VIII szkoły podstawowej i w wieku ponadgimnazjalnym do 20 lat

Technika i format prac: Praca pisemna. Zadanie konkursowe polega na napisaniu o swojej pasji, zainteresowaniach, hobby w oryginalny, ciekawy sposób w dowolnej formie pisemnej.

Praca plastyczna. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), dopuszczalny format dowolny.

Zasady konkursu

Oceny prac dokona komisja, której liczbę i skład osobowy ustala koordynator konkursu w szkole lub NGO, w której uczeń zgłosił swoją pracę. Komisja będzie oceniać prace w trzech kategoriach wiekowych, w których szkoła zdecyduje się wystartować.

Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Do konkursu można zgłaszać prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczestnik.

Termin

Szkoła lub NGO zobowiązuje się wysłać listę laureatów oraz wyróżnień przed 22.12.2022 r. na maila konkurs@flyingbag.org.

Nagrody

Dla laureatów konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody, które sponsoruje BIC Polska. Pula nagród liczy po trzy zestawy nagród dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej (łącznie dziewięć zestawów dla dziewięciu laureatów) i nagrody pocieszenia dla maksymalnie 9 osób z każdej kategorii.

Rozstrzygnięcie konkursu

  1. Szkoła zobowiązuje się do opublikowania prac laureatów z informacją o konkursie na:
    • stronie internetowej szkoły i/lub oficjalnym koncie szkoły na Facebooku oraz w innych mediach społecznościowych
  2. Umieszczając informację o konkursie, szkoła powinna zawrzeć:
    • organizatorów konkursu: Fundacja Międzynarodowy Ruch Latających Plecaczków / Flying Bag oraz BIC Polska.
    • informacje o Międzynarodowym Dniu Plecaka.

Co daje mi skrzydeł 2022

„W plecaku jest moc i skrzydła do lotu.
Pomożemy Ci je odkryć”.

Kira Sukhoboichenko

Założycielka FlyingBag

Chcesz rozwijać skrzydła z nami?

Dzięki Tobie kolejne dzieci i młodzież mogą rozwijać skrzydła. Stań się częścią międzynarodowej społeczności.